Kategorie

Wielka wyprzedaż

REGULAMIN

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.ElectroPark.pl oraz prowadzony jest przez firmę ElectroPark Tarnawska spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-238) ul. Ostrowskiego 30a, wpisaną do KRS o nr NIP 899-276-02-08, nr REGON: 360316224 (dalej Właściciel lub Sklep).
 2. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • posiadanie adresu e-mail,
  • przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • akceptacja plików cookies.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem. 
 2. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony Sklepu wypełniając formularz rejestracyjny w sklepie internetowym. 
 3. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. 
 4. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże: 
  • dane potrzebne do realizacji zamówienia, 
  • zamówione produkty, 
  • sposób dostawy (firma kurierska, odbiór osobisty), 
  • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu). 
 5. Minimalna kwota złożonego zamówienia wynosi 1 złotych brutto 
 6. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Ostrowskiego 30a, 53-238 Wrocław po uprzednim opłaceniu zamówienia. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 5 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. 
 7. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie, czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu zapytania przez Klienta. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. 
 8. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, który wynosi 3-4 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. Koszty manipulacyjne naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. 
 9. Zamówienia nieopłacone i starsze niż 14 dni kalendarzowych będą usuwane.

 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. 
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. 
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient. Koszty przesyłki są zależne od łącznej wagi zamówienia.

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłaty za zamówienie, które ma być dostarczone można dokonać: 
  • w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”, 
  • przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe.
 2. Zapłaty za zamówienie, które Zamawiający odbierze w punkcie odbiorów zamówień (Dział II, punkt 5), można dokonać:
  • przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • odliczoną gotówką w punkcie odbioru.
 3. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz numer zamówienia.

 

Dział V. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru. 
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@electropark.pl, w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub osobiście w punkcie odbiorów zamówień (Dział II, punkt 5) 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 
 4. Klient ma prawo do zwrócenia zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. Do każdego zwrotu towaru należy dołączyć dowód zakupu (może być to kopia), tj. fakturę bądź paragon. 
 5. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. 
 6. Sklep może wstrzymać zwrot wpłaty kupującemu do momentu otrzymania od niego towaru. 
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, z wyjątkiem przesyłki pobraniowej w przypadku której zwrot jest realizowany przelewem. 
 8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 9. Wszelkie informację dotyczące reklamacji i zwrotów wraz z odpowiednimi formularzami znajdują się w tym miejscu (Reklamacje i zworty)

 

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma ElectroPark Tarnawski, Malewicz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-238) ul. Ostrowskiego 30a. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
  • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, 
  • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie, 
  • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, 
  • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu. 
 2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres e-mail, 
  • nr telefonu, 
  • adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), 
  • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP). 
 3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu. 
 4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. 
 5. Właściciel sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta,w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 6. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. 
 7. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod a adresem: http://electropark.pl/content/41-informacje-o-plikach-cookie
 8. Electropark gromadzi tylko te dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia i ułatwienia klientom zakupów w sklepie. Użytkownik ma prawo zgłosić żądanie zmiany, edycji i usunięcia danych o sobie z bazy firmy. Należy to zrealizować drogą mailową poprzez kontakt@electropark.pl.

 

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. 
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. 
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej". 
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu. 
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób. 
 6. Właściciel zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu o każdej zmianie regulaminu na 14 dni przed planowaną zmianą, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021